Pavel Turek

Jaká byla tvoje motivace připojit se k Danone?

V mých očích čerstvého absolventa univerzity byla firma Danone moderní nadnárodní společností se silným postavením na trhu, dobrou pověstí a unikátním portfoliem.

Jaká je tvá aktuální pozice a co jí předcházelo?

Moje současná pozice se jmenuje Demand Planning Manager pro CZ/SK/HU – mou náplní práce je tedy plánování poptávky v několika zemích, předtím jsem pracoval jako Supply Planner a plánoval výrobu v Benešovském výrobním závodu pro ČR i ostatní země.

Proč tě baví pracovat v Danone?

To, na co se každý den těším nejvíc, jsou moji kolegové, kteří vytváří vždy skvělou atmosféru a při běžné práci i meetinzích si užijeme hodně legrace díky velmi neformální firemní kultuře.


One Planet. One health – co to pro tebe znamená v kontextu tvé práce?

Pro mne pracovně v oddělení Supply chain je nejbližším tématem především to, jak zajistit, abychom minimalizovali odpisy výrobků, které neprodáme, a materiálu, který nevyužijeme pro výrobu. Zároveň optimalizujeme logistiké řetězce tak, abychom minimalizovali uhlíkovou stopu.

Co považuješ za svůj největší pracovní úspěch?

Před několika lety jsem byl součástí projektu Zero Waste, který byl zaměřen na optimalizaci zásob tak, abychom minimalizovali ztráty za vyrobené, ale neprodané zboží. Podařilo se nám tyto ztráty za pouhý rok snížit o 80 %, a tím nejen ušetřit společnosti peníze, ale především pomoci životnímu prostředí.


Co máš na Danone rád?

Společnost Danone dává svým zaměstnancům velkou svobodu v tom, jak dělat svou práci a zároveň jim vkládá do rukou velkou odpovědnost za vlastní výsledky, takže jsem se já i mnoho mých kolegů dokázali rychle zlepšit a profesně růst.

Čím jsou podle tebe lidé v tvém okolí jedineční?

Každý z mých kolegů je velmi proaktivní a mohu se na něj/ni plně spolehnout v jakékoliv situaci, a to i nad rámec jeho předepsané role. Společně dokážeme zvládnout i krizové situace a to nás posouvá vpřed.

Co pro tebe znamená, když se řekne, že Danone je zaměřené na lidi?

Společnost Danone je velmi zaměřená na své zaměstnance, každý z nás může otevřeně vyjádřit svůj názor a máme i plné právo říct ne, pokud s čímkoliv nesouhlasíme. Rovněž je velký důraz kladen na osobní rozvoj a mapování plánovaného kariérního postupu každého z nás.


Je něco, co děláš nad rámec svého popisu práce?

Když přivádíme na trh novinku tak ji velmi často dávám ochutnat skupině svých kamarádů a pak od nich zjišťuji, jak jim to chutná, kolik by za to byli ochotni zaplatit a i kterou příchuť preferují, abych si na nich otestoval svá očekávání.

Uveď nějakou výzvu z poslední doby.

Nástup COVID naprosto změnil nákupní chování lidí, ať už co se týče toho, co kupují, tak i toho, kde to kupují, a to opravdu z týdne na týden. Pro nás všechny v plánování bylo zásadní dokázat okamžitě zareagovat a být schopni správně upravit výrobu v reakci na tuto změnu.


Uveď jednu věc, kterou jsi se naučil na své současné pozici a jak tě ovlivnila?

V rámci své současné role jsem musel velmi často prezentovat zásadní data, informace a vývoj prodejů nejužšímu vedení společnosti a to i v případech, kdy tato data nebyla zrovna pozitivní – naučil jsem se věcně argumentovat, vybudovat si důvěru vedení a nyní se cítím mnohem sebevědomější při vystupování před lidmi.

Jak podle tebe Danone jako společnost ovlivňuje tvoji profesi?

Já jsem většinu své profesní kariéry strávil v této společnosti, takže mne ovlivnila velmi výrazně především tím, že mi umožnila projít rychlým kariérním rozvojem. Naučil jsem se samostatnosti a umění přijmout odpovědnost za výsledky své práce a chápat, jak je moje pozice důležitá pro správná rozhodnutí ve společnosti.

Co ti Danone přineslo ve srovnání s předchozími zaměstnavateli?

Především výrazně větší nezávislost a důvěra mi pomohly zvládat složitější úkoly a tím se rychle zlepšovat při každodenní práci, plus jsem dostal úžasnou možnost projít několika pozicemi a tím se naučit mnoho nového.

Nastavení cookies